Het gedrag dat je wél wilt

Marcel Dog Training

Help, mijn hond is dominant

Als er een beladen onderwerp is, met veel misvattingen en verschillende opvattingen, is dit het wel. In feite zegt dominant gedrag bij een hond iets over de relatie tussen twee honden of mens/hond relatie. En dan eigenlijk alleen iets over hun onderlinge gedrag en verhouding op een bepaald moment en plaats.

Zoals niemand altijd verlegen is zal ook een hond niet altijd dominant gedrag vertonen of naar iedereen. Dominant gedrag kan in bepaalde situaties getoond worden, terwijl in andere situaties de hond zich bijvoorbeeld onderdanig opstelt.

Dominante hond

Er zijn vele factoren die een rol spelen en waaraan voldaan moet worden, voordat gesteld kan worden dat een hond zich naar een ander dominant opstelt. Wel kun je stellen dat de achterliggende motivaties van de hond vaak liggen in onder meer opwinding, angst, frustratie, spanning, onzekerheid, over- of onderprikkeling of zelfs medisch oorzaken (hormonen).

 

Dominantietheorie

Vroegere opvattingen bij hondenscholen waren dat verkeerd gedrag meteen de kop ingedrukt moest worden. De eigenaar moest laten zien wie de baas was en wel onmiddellijk. Dit ging niet zelden gepaard met fysieke overheersing en onderdrukking. Latere onderzoeken hebben meer kennis opgeleverd waarbij naar voren kwam dat honden sociale dieren zijn met behoefte aan een goede structuur, rangorde en regels en niets leren van straf, dwang of fysieke onderdrukking.

 

In feite kun je zeggen dat, en dit verschilt per hond, te veel overheersing het leerproces van de hond verstoort, terwijl je op een zachtzinnige maar consequente manier veel sneller resultaten kunt bereiken door samen te werken en plezier hieraan te ondervinden.

Een duidelijke rangorde zorgt binnen iedere sociale structuur voor rust en duidelijkheid voor alle honden. Daarnaast hebben lichaamstaal en houding in een later stadium ook aan belangrijkheid gewonnen want zo leren honden terwijl men vroeger dacht dat dit hoofdzakelijk gebeurde door te praten. Taal is in feit de moeilijkste manier om informatie over te dragen aan je hond aangezien bij geboorte zijn neus meteen functioneert, zijn ogen na 14 dagen en oren na 21 dagen. Houdt hiermee rekening als je je hond iets wilt leren: neus, ogen, oren!

 

Hoe kunnen we dominant gedrag voorkomen?

Door ons bewust te zijn van de behoeften van onze hond en tegemoet te komen aan deze meest essentiële behoeftes. Zodra de eigenaar zicht opstelt  als een rustige zelfverzekerde leider en op een zachtaardige maar consequente manier een voorspelbare omgeving voor zijn hond weet te creëren dan zal de noodzaak voor de hond om dit gedrag in te moeten gaan zetten om zijn zin te krijgen c.q. zijn behoefte gerealiseerd te zien kunnen verdwijnen. Samenwerken met je hond, hem begeleiden terwijl hij jou daadwerkelijk respecteert en vertrouwt maakt een wereld van verschil en is niet af te dwingen maar moet worden verdiend. Hiermee verdiep je je band met je hond en krijg je levenslange loyaliteit terug.

 

Hulp bij dominant gedrag van je hond

Als je het gedrag van je hond niet goed kunt lezen en soms verbaasd bent over hoe hij zich opstelt, schakel dan een hondengedragsdeskundige in zodat jij en je hond elkaar snel begrijpen en op één lijn komt. Hiermee zal het plezier snel toenemen.