Het gedrag dat je wél wilt

Marcel Dog Training

Wil jij het gedrag van je hond veranderen?

Marcel Dog Training

Gedragsverandering mens en hond Harmonie tussen hond en mens Ombuigen van ongewenst naar gewenst gedrag

Hondengedragstraining

Hondentraining is een essentieel onderdeel om ervoor te zorgen dat je een gelukkige en gezonde hond krijgt. Met hondengedragstraining richt je je specifiek op het verbeteren van het bestaande gedrag van je hond naar gedrag dat je eigenlijk liever ziet. Niet uitvallen naar andere honden maar met elkaar spelen bijvoorbeeld. Of je nu een puppy hebt die nog moet leren wat wel en niet mag, of een volwassen hond die al jaren bij je is, deze training gaat je helpen om hun gedrag op een positieve en diervriendelijke manier daadwerkelijk te verbeteren. Een goede mens-hond relatie is de basis omdat recent wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat een te harde of fysieke aanpak de gedragsproblemen op een later tijdstip altijd laat terugkeren, alleen dan heftiger. Met deze gedragstraining groeit het wederzijds vertrouwen en respect tussen jou en je hond. Jullie band wordt sterker en de communicatie loopt voortaan soepel. 

Als je met honden werkt draait alles om consequent zijn, geduld en een beloning. Het is belangrijk om duidelijke regels en grenzen te stellen, en deze consequent toe te passen.

Door je hond te belonen voor goed gedrag, bijvoorbeeld met lof of een traktatie, stimuleer je positief gedrag en zal je hond eerder geneigd zijn om deze te herhalen.

Nieuwe inzichten wijzen uit dat het ontbreken van een beloning, mits dit tijdig gebeurt, al voldoende is om ongewenst gedrag te laten uitdoven. Hard straffen is niet alleen onnodig, wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen  dat het  ook de vertrouwensband met je hond beschadigt en waar blijf je dan?

man bij zwembad met twee honden

De invloed van jouw energie op het gedrag van jullie hond

Het doel van hondentraining

Het doel van hondentraining is om een gehoorzame en goed gemanierde hond te creëren die goed functioneert binnen het gezin en de samenleving. Door te trainen kan je hond leren om te luisteren naar basiscommando’s, zoals zitten, liggen, blijven en komen wanneer hij wordt geroepen. Dit maakt het mogelijk om hem veilig los te laten lopen en geeft je de mogelijkheid om hem te beschermen in situaties waarin hij gevaar kan lopen.

Maar hondengedragstraining gaat verder dan alleen de basiscommando’s. Het kan ook helpen bij het corrigeren van probleemgedrag, zoals blaffen, bijten of trekken aan de lijn. Door je hond te leren hoe hij zich op een gepaste manier moet gedragen, kan je voorkomen dat hij ongewenst gedrag vertoont en kan je samen een gelukkig en vreedzaam leven leiden.

Hoe ziet een trainingstraject eruit?

Kennismaking

Gedragsanalyse

Welk gedrag wil je wel?

Gedragstraining

Resultaat

Jaarlijkse check-up

Onze hondentraining is geschikt als

  • Je van je dagelijkse vrijheid houdt en je jezelf niet te veel allerlei regels wilt laten opleggen maar wel duidelijk naar je hond wilt overbrengen wat je van hem verwacht
  • Je het beste uit jezelf zichzelf wilt halen in de omgang, band en communicatie met je hond
  • Je van jezelf weet dat je meer kan, maar dat het er nog niet (volledig) is uitgekomen kijkend naar het gedrag van je hond
  • Je soms twijfelt aan de juistheid van je aanpak en tureluurs wordt van de verschillende opvoedstijlen en adviezen
  • Je trots bent op je onafhankelijke denken en advies of tips van een hondencoach niet zomaar aanneemt
  • Je een hond wilt hebben en er blind op wilt kunnen vertrouwen dat hij/zij zich altijd veilig in zijn omgeving en met je dierbaren weet te gedragen
Welke signalen geef jij bewust of onbewust door aan je hond? 

Loop je tegen concrete gedragsproblemen aan?

Heb je een hond uit het buitenland of asiel genomen en gaat hij zijn eigen gang? Is het ontspannen lopen e/o het ontmoeten van andere honden en mensen helemaal niet meer relaxed en vanzelfsprekend?Ik help je graag om te leren begrijpen waar dit gedrag door veroorzaakt wordt en belangrijker met het aanleren van de juiste kennis en vaardigheden om de rust in jullie roedel weer te herstellen.

De methode die Marcel toepast is geen klassieke hondentraining maar hondengedragstraining.

Wacht niet totdat deze zich verder ontwikkelen en verhard maar vraag tijdig ondersteuning/hulp aan zodat er snel weer rust en balans is in de roedel.

Hondentraining in Oosterhout en Breda