Het gedrag dat je wél wilt

Marcel Dog Training

Bullmastiff met een eigen willetje

De familie Vingerhoets werd door hun dierenarts Anna Niemantsverdriet van Dierenkliniek Oosterhout doorverwezen naar Marcel Dog Training vanwege een gedragsprobleem met hun hond. De reden dat ze bij ons terecht kwamen was het agressieve gedrag van hun 6 maanden jonge Bullmastiff.

De hond was ‘dominant’, sprong op, accepteerde zijn baasje niet meer en viel vaak uit. Het dieptepunt was een incident op een zondagochtend waarbij hij hard in de enkels van de bazin had gehapt, omdat hij haar leiding niet accepteerde. Hij had een sterke eigen wil en een manier ontdekt om zijn zin te krijgen: blaffen, opspringen en zijn tanden laten zien naar zijn eigen baasje! Ook bewaakte de hond de man in huis en stond niet toe dat de vrouw dichtbij haar man kwam. Hij ging staren, grommen en opspringen teneinde zijn baas te ‘beschermen’. Ook claimde hij de bank en beet hij in handen zodra hij hiervan af werd gestuurd. Tot slot bleek de afstandsbediening een leuk kauwbotje als hij de kans kreeg.

De baasjes waren ten einde raad, wilde het niet verder laten escaleren tijdens bezoek of ontmoetingen van andere mensen of honden maar wisten echt niet wat ze hiermee aan moesten. Ze voelden zich niet meer veilig en vroegen zich af of ze hun hond niet beter weg konden doen?

Verschillende gedragsprobleem

Om het gedragsprobleem goed aan te kunnen pakken en te zorgen dat dit geen tijdelijke oplossing blijkt, is het essentieel om de oorzaak te achterhalen. Nadat de baasjes van deze Bullmastiff contact hadden gezocht, heeft Marcel een thuisconsult gedaan en de situatie eerst goed geanalyseerd. Welke prikkels functioneerden als ‘trigger’ in zijn dagelijkse omgeving en wie of wat droeg daar aan bij?

Het werd snel duidelijk dat deze hond een serieus gedragsprobleem had en niet in 1 bepaalde situatie dit gedrag vertoonde. Hij viel niet alleen uit naar de vrouw des huizes wanneer zij te dicht bij haar man kwam, maar ook bij de etensbak, bij zijn speeltjes en hij eiste zelfs de afstandsbediening op waarbij hij  zijn lip op te trok, verstarde en begon te grommen, waarna hij begon uit te vallen. De vrouw in huis had het meest te vrezen, aangezien de hond onbedoeld de taak om zijn mannelijke baas te beschermen iets te serieus had opgenomen.

Buiten aan de riem volgde hij totaal niet en deed zijn eigen ding, hetgeen veel riemdruk en spannende momenten opleverde zodra er andere honden in de buurt verschenen. Hij was in totale controle en bezorgde zijn baasjes veel spanning en frustratie!

De Bullmastiff is blijvend veranderd

Op basis van zijn observaties, kennis en ervaring heeft Marcel een specifiek trainingstraject ontwikkelt om het ongewenste en gevaarlijke gedrag snel om te buigen, voordat er meer excessen zouden voor komen. Samen met de baasjes van de hond zijn we aan de slag gegaan. Vooral rustig blijven en volhouden was in het begin niet makkelijk, maar nadat er resultaat werd geboekt groeide het zelfvertrouwen van de baasjes. Ze deden het super!

Na een 3-tal intensieve trainingen was er een duidelijke verbetering in het gedrag van de hond te zien en kwam de rust en het vertrouwen weer terug. Ontspannen naar buiten kunnen lopen alsook binnen samen kunnen zijn maakte het leven weer leuk! Dergelijke specifieke gedragstrainingen zijn een belangrijk onderdeel in het aanpakken van gedragsproblemen, maar het vergt ook van de baasjes de nodige aandacht en doorzettingsvermogen om ervoor te zorgen dat het gedrag van de hond blijvend veranderd.

Het is belangrijk om geduldig en consistent te zijn bij het werken aan gedragsproblemen, en je hoofd erbij te houden. Positieve bekrachtigingstechnieken, zoals beloningen en lof, kunnen effectief zijn om gewenst gedrag te stimuleren, maar je ontkomt er ook niet aan om op een rustige manier je grenzen aan te geven zodat je hond weet waar hij aan toe is. Doordat de familie zich bewust werd hoe hun hond de wereld zag en hoe dit verschilde met onze menselijke wereld konden ze hun viervoeter beter begrijpen. Hierdoor konden ze de vaardigheden aanleren die nodig waren om in bepaalde situaties hun leidende rol goed te kunnen blijven vervullen om zo in de behoefte van hun hond te kunnen voorzien. Zo kunnen ze voortaan iedere situatie onder controle krijgen en zichzelf ontspannen.