Het gedrag dat je wél wilt

Marcel Dog Training
Gedragsprobleem: niet luisterende hond

Honden en mensen communiceren op een andere manier

Terwijl mensen communiceren hoofdzakelijk beschouwen als praten om zo een mening of informatie over te dragen vergeten we hierbij vaak dat honden dit op een heel andere manier doen. Omdat honden zich aan ons hebben aangepast (evolutie) in de loop der jaren en vele hebben geleerd om onze lichaamssignalen en geluiden te ‘lezen’ lijkt het alsof dit de juiste manier is om onze hond te vertellen wat we willen. Dit is echter een illusie en de meest moeilijke manier van communiceren met je hond.

Op welke manier kun je effectiever communiceren met je hond?

Door rekening te houden met de natuurwetten kun je sneller je intenties overbrengen zodra je rekening houdt met de manier waarop de hond zijn wereld waarneemt. Zodra hij geboren wordt kan hij ruiken, na 14 dagen zien en na 21 dagen horen. Zijn meest primaire manier van leren is dus ruiken, zien en dan pas horen.

Wat doen wij mensen: precies gebruik maken van zijn minst ontwikkelde zintuigen om een boodschap over te brengen. Zodra technieken gebruikt worden die deze primaire zintuigen erbij betrekken maak je het leerproces voor je hond veel gemakkelijker en minder stressvol en zal hij niet gedwongen worden om in te moeten schatten wat jij bedoelt met je stem. Zeker voor honden die agressief, angstig of een ander gedragsprobleem hebben is dit een groot voordeel. Zelfs het verschil in hoogte van je stem betekent namelijk voor hem al iets anders. Het commando ‘zit’ in alle rust op een lage toon heeft voor je hond een andere betekenis wanneer je dit hoog en snel uitspreekt. Zo is ook de omgeving ontzettend van belang en als je je hond binnen hebt geleerd om te gaan “zitten” snapt hij in 1e instantie helemaal niet wat je bedoelt wanneer je dit buiten op een grasveld uitspreekt of in een winkel.

Wees je er dus van bewust dat je nogal wat vraagt van je hond om je te begrijpen als je praat, en dat goede ‘communicatie” veel meer omvat dan praten

Communiceren is makkelijk, toch?

Verbaal

Veel mensen zijn zich niet bewust hoe complex ons menselijk communicatieproces feitelijk is voor een hond. Ga maar eens na: als je praat gebruik je woorden, zinsconstructies, bepaalde intonatie, tempowisselingen, klemtonen, dialect en een zekere mate van volume. Deze, op het eerste gezicht kleine nuances, maken een wereld van verschil voor je hond om je te begrijpen.

Hierbij komt ook nog de non-verbale communicatie.

Non-verbaal

Ook als we niks zeggen communiceren we toch met onze hond alsook naar andere mensen al ben je je daar wellicht niet meteen bewust van. Denk hierbij aan lichaamstaal, armgebaren, gezichtsuitdrukkingen, ademhaling en energie.

Hiermee geven we vele (kleine) signalen af die een belangrijk deel van onze communicatie uitmaken. Zijn deze signalen wel dezelfde als je verbaal afgeeft? Anders moet je hond maar kiezen waarnaar hij moet luisteren. In de praktijk zie je vaak mensen hun hond tot vervelens toe commando’s geven waarbij de boodschap die ze duidelijk willen maken toch niet zo duidelijk is als ze zelf denken. Een negatieve spiraal waarbij herhaaldelijk dezelfde commando’s worden gebruikt, toonhoogte en scherpte en irritatie toeneemt is een logisch menselijk gevolg. Helaas neemt hierdoor wel het vertrouwen van je hond in jou af met alle gevolgen van dien. 

Welke onbewuste signalen geef jij aan je hond af?

Ervaar jij dat je veel moet praten naar je hond en hij niet meteen luistert? Realiseer je dan dat hij je wellicht niet helemaal begrijpt terwijl hij wel zijn best do, alleen zien wij mensen dan niet altijd.

Het inschakelen van een hondentrainer die in hondengedrag gespecialiseerd is kan je snel leren om op een natuurlijke manier met je hond te communiceren. Hier hebben jij en je hond jarenlang plezier van en komt jullie band helemaal ten goede.