Het gedrag dat je wél wilt

Marcel Dog Training

De agressieve Rhodesian Ridgeback die terug moest naar het asiel, maar nooit ging!

Het opmerkelijke verhaal van een Rhodesian Ridgeback die te maken had met agressieproblemen, maar met de juiste aanpak en begrip een liefdevol thuis vond en zijn uitdagingen overwon. Dit hartverwarmende verhaal benadrukt het belang van geduld, positieve bekrachtiging en liefdevolle trainingsmethoden bij het transformeren van een probleemhond in een goed aangepaste en gehoorzame metgezel.

Adoptie

Het verhaal begint met mijn ontmoeting met een vriendelijke kapper die vertelde dat hij en zijn partner een Rhodesian Ridgeback hadden en hadden besloten om een tweede te adopteren. De nieuwe hond kwam van een militair veteraan die leed aan posttraumatische stressstoornis (PTSS) en niet langer voor de hond kon zorgen. Helaas veranderde hun opwinding al snel in bezorgdheid toen de nieuw geadopteerde Ridgeback agressief gedrag vertoonde tegenover een bezoeker.

Agressie bij de nieuwe Ridgeback

Gedurende de eerste week probeerde een gast de hond te aaien, maar zonder waarschuwing werd de Ridgeback agressief en beet de persoon, wat resulteerde in een ziekenhuisbezoek voor enkele hechtingen. Overmand door paniek en bezorgd om hun eigen veiligheid, overwogen de kapper en zijn partner om de hond terug te brengen naar het asiel, omdat ze geen verdere gevaarlijke situaties en of bijtincidenten wilden in huis wilden. De spanning in hun huishouden nam toe en ze zochten wanhopig naar een oplossing.

Hulp

Het wanhopige stel vroeg mij om hulp bij het evalueren van de situatie en het verkennen van mogelijkheden om de Ridgeback te rehabiliteren. Hoewel de beslissing om de hond terug te brengen naar het asiel onvermijdelijk leek, wilden ze alle opties geprobeerd hebben, voordat ze zo’n ingrijpende stap zetten. Ik stemde ermee in om hun huis te bezoeken om de situatie te beoordelen en te bepalen of de hond geholpen kon worden.

 

Het eerste contact

Bij aankomst werd ik meteen naar de woonkamer gestuurd. Maar de Ridgeback had andere plannen. Met zijn imposante gewicht van 45 kilogram en een schofthoogte van 70 centimeter bleef hij staan, gromde en liet zijn tanden zien, zijn ogen vol spanning. Ik herkende de stresssignalen en besloot verstandig genoeg om niet dichterbij te komen en me te richten op de-escalatie.

De kracht van de-escalatie

Gedurende het volgende halfuur wachtte ik geduldig, waardoor de Ridgeback kon wennen aan mijn aanwezigheid. Langzaam begon hij te ontspannen en rond te snuffelen, en uiteindelijk de woonkamer binnen te lopen, waardoor de gespannen sfeer verdween. Dit contact benadrukte een veelvoorkomende fout die mensen maken, door de hond hun wil op te leggen en een hond te overhaasten, wat leidt tot vlucht-, vecht- of bevriesreacties. Door honden voldoende tijd te geven om te wennen en hun eigen keuzes te maken, kan er beter gedrag worden bereikt.

 

Onzekerheden geopenbaard

Eenmaal binnen werd al snel duidelijk dat de Ridgeback niet alleen angstig was, maar ook onzeker. Negatieve ervaringen in het verleden hadden ertoe geleid dat hij een agressieve benadering koos tegenover elke nieuwe bezoeker, zowel mens als hond. Om dit gedrag aan te pakken, besloten we gebruik te maken van positieve rolmodellen, waarbij hun andere Ridgeback als voorbeeld diende. Telkens wanneer de goed gemanierde hond gewenst gedrag vertoonde, bootste de problematische Ridgeback dit gedrag na. Dankzij de positieve beloningen door zijn baasjes werd hij op passende wijze beloond.

Agressie tegenover andere honden overwinnen

Om het gedrag van de Ridgeback verder te veranderen, richtten we ons op het aanpakken van zijn agressie tegenover andere honden. Het was essentieel om dit proces met zachtheid en niet-confronterende methoden aan te pakken. Hardhandig optreden zou zijn agressieve neigingen alleen maar verergeren. Door middel van een liefdevolle en ondersteunende opvoeding, met duidelijke richtlijnen en consistent gedrag, kon de hond sneller gehoorzaamheid en veilig gedrag tonen.

Gedragsproblemen overwonnen

Naarmate de training vorderde, begon de Ridgeback vooruitgang te boeken in het overwinnen van zijn gedragsproblemen. We werkten samen aan het opbouwen van zelfvertrouwen en het versterken van positieve associaties met andere honden. Langzaam maar zeker begon hij zich beter te gedragen tijdens ontmoetingen met andere viervoeters. Dit resulteerde in een meer ontspannen en harmonieuze sfeer in het huishouden.

Doorzettingsvermogen wordt beloond

Na verloop van tijd werd het duidelijk dat de inspanningen en toewijding van de eigenaren vruchten begonnen af te werpen. De Ridgeback vertoonde een aanzienlijke verbetering in zijn gedrag en liet een grotere mate van zelfvertrouwen zien. De positieve veranderingen waren zo merkbaar en lonend dat het gezin besloot een derde Ridgeback in hun roedel op te nemen.

Een nieuwe uitdaging

Met de komst van de derde Ridgeback werden de eigenaren geconfronteerd met nieuwe gedragsproblemen. De nieuwkomer probeerde zijn plaats in de roedel op te eisen, in plaats van zich gelijkwaardig op te stellen. Gelukkig waren de eigenaren inmiddels ervaren in het omgaan met gedragsproblemen en wisten ze dat het belangrijk was om snel in te grijpen.

Succesvolle interventie

Ik werd opnieuw gevraagd om te helpen bij het aanpakken van de gedragsproblemen van de derde Ridgeback. Met behulp van dezelfde principes van positieve versterking en geduldige begeleiding, slaagden we erin om de nieuwkomer te laten begrijpen dat hij zich aan de regels van de roedel moest houden. Door zijn zelfvertrouwen te vergroten en hem te laten zien dat hij veilig was binnen de groep, begon de derde Ridgeback zich aan te passen en werd hij een blije en ontspannen metgezel.

Dit verhaal van de geadopteerde Rhodesian Ridgeback illustreert de kracht van geduld, begrip en positieve trainingsmethoden bij het omgaan met agressieproblemen bij honden. Door de juiste benadering en consistente training kunnen zelfs de meest uitdagende gedragsproblemen worden overwonnen. Dit onderstreept ook het belang van een juiste houding en energie en het tijdig belonen en hiermee conditioneren van het gedrag dat je wél wilt.  

Let op: Dit artikel dient ter inspiratie en informatie. Raadpleeg altijd een professionele hondentrainer of gedragstherapeut voor specifieke begeleiding bij het omgaan met agressieproblemen bij honden.